About Us / O nas

About Us / O nas

pl

Paperboard to kompania handlowa założona przez prawdziwych entuzjastów papiernictwa. Wiara w przyszłość tej dojrzałej, acz wciąż rozwijającej się branży popchnęła nas do stworzenia nowoczesnej i efektywnej organizacji.

Mamy zaszczyt i przyjemność reprezentować na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej liderów w produkcji wyrobów celulozowych różnych segmentów. Wieloletnie doświadczenie w promowaniu, tworzeniu, ulepszaniu i sprzedaży produktów papierniczych przekłada się na pewność współpracy i gwarancję satysfakcji naszych Klientów.

W Paperboard to właśnie Klient jest w centrum uwagi.

Tutaj tworzymy dla niego wartość: w oparciu o jego potrzeby i oczekiwania, których poznanie i zrozumienie jest dla nas kluczowe oraz poprzez dialog z naszymi Partnerami po stronie producentów.

Dostarczamy produkty najwyższej jakości. Wraz z nimi nasi Klienci otrzymują obsługę i doradztwo na każdym etapie współpracy. Nasza wiedza i doświadczenie są integralną częścią naszej Oferty, co czyni ją Unikalną.

en

Paperboard is a trade company established by true enthusiasts of the papermaking.

The belief in the future of this mature, yet continuously developing industry made us to create the modern and effective organization. We have an honor and pleasure to represent market leaders of paper products of a variety of segments in the Central Eastern Europe Region.

A broad experience in promoting, developing, improving and selling paper products delivers the certainty of the cooperation and Customers’ satisfaction guarantee.

Paperboard’s focus is the Customer.

Here we create the customer value: based on his needs and expectations which we aim to discover and understand as well as on the dialogue with our Partners in production.

We deliver the highest quality products. Our Customers are provided parallel with the service and advice of the same level at each stage of the cooperation. Our knowledge as well as the experience are the integral part of our Proposal that makes it Unique.